KirjastoWiki suljettiin kesällä 2015. Tämä on KirjastoWikin vain luettavissa oleva arkistokopio.

Erik kansainvälinen toiminta

KirjastoWiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Erikoiskirjastojen
ja tietopalvelujen
verkosto
Toiminta
Jäsenet
Erikoiskirjastojen
neuvosto (EriK)
Strategia
Linkit
Palaute
Verkkoyhteisöt:
LinkedIn
Network of
Special Libraries and
Information Services
Rådet för
specialbibliotek

Erikoiskirjastojen neuvosto > Jäsenet

Jäsenlista Edustukset työryhmissä Kansainväliset yhteydet


Erikoiskirjastojen kansainväliset verkostot

Julkishallinnon erikoiskirjastot toimivat useilla toimialoilla oman toimialueensa ainoina erikoiskokoelmia ja palveluita tarjoavina tietopalveluyksikköinä, joiden saman alan kollegat löytyvät vain muista maista. Yhteistyö ja verkostuminen kansainvälisellä tasolla on syntynyt luontevasti useilla toimialoilla ja kanssakäyminen on vilkasta. Erilaisten lyhenteiden ja kansainvälisten organisaatioiden viidakkoon eksyy helposti, siksi oheisena listaa verkostoyhteistyökumppaneista.

Lyhenteen ja yhteystyöorganisaation nimen jälkeen on mainittu osallistuva virasto ja sen henkilön email-osoite, jolta saa tarvittaessa lisätietoja. Ryhmittely on vielä työn alla. Tässä on käytetty OKM:n tieteenalaluokitusta OKM päätös 25.11.2010. Voitaisiin käytttää myös Tilastokeskuksen toimialaluokitusta [1] tai Julkisyhteisöjen tehtäväluokitusta COFOG 2001 [2]. Kommentoikaa tarvittaessa keskustelu-lehdellä.

LUONNONTIETEET

ASLI

Atmospheric Science Librarians International Ilmatieteen laitoksen kirjasto /

ASLI on amerikkalaisten kirjastonhoitajien muutama vuosi sitten perustama aerisolikirjastojen yhteenliittymä, joka järjestää vuotuisen kokouksen USA:ssa. ASLIlla on vilkas postituslista.


EEA/NICE-Europe

European Environment Agency/Network of Information Centres on the Environment in Europe Suomen ympäristökeskus / elisa.paavilainen(at)ymparisto.fi

Suomen ympäristökeskuksen kirjasto on mukana Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n kirjastojen verkossa NICE-Europe). Tarkoituksena on mm. tehostaa ympäristöalan julkaistuotannon löytyvyyttä ja käyttöönsaamista sekä tehdä hankeyhteistyötä. Yhteistyöverkon perustaminen on vasta alussa.

EEA/CDS

European Environment Agency/ Catalogue of Data Sources Suomen ympäristökeskus / heli.myllyniemi(at)ymparisto.fi

Suomen ympäristökeskuksen kirjasto on Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n (http://www.eea.eu.int/) tiedonlähdekeskuksen (CDS) kansallinen referenssikeskus. CDS:n tarkoituksena on kerätä EEA:lle metatietoja kansallisesta ympäristön seurannasta ja tilaraportoinnista. Yhtenä laajana hankkeena on ollut ympäristötesauruksen (General European Multilingual Environmental Thesaurus, GEMET) kehittäminen. Toimintaan liittyvät oma julkaisutuotanto ja vuosittaiset kokoukset.

EURASLIC

European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres

Suomen ympäristökeskus / elisa.paavilainen(at)ymparisto.fi, leena.parkkonen(at)ymparisto.fi

EURASLIC on eurooppalainen yksityisten ja yhteisöjen vesi- ja ympäristöalan toimijoiden seura, joka on perustettu v. 1988. Seuran kokoukset on yleensä pidetty joka toinen vuosi. Poikkeuksena kokouksia on pidetty myös vuosittain, mikäli ne on liitetty seuran katto-organisaation IAMSLICin (International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centres) konferenssin yhteyteen. EURASLIC on hyvin aktiivinen seura. Sillä on omat www-sivut, jäsenluettelot,aktiivinen keskustelulista ja julkaisutoimintaa, esim. EURASLIC Newsletter ja proceedingsjulkaisut.

INFOTERRA/UNEP

United Nations Environment Programme Suomen Ympäristökeskus / heli.myllyniemi(at)ymparisto.fi

Suomen ympäristökeskuksen kirjasto toimii Suomen kansallisena keskuksena Infoterrassa, joka on UNEPin alainen maailmanlaajuinen ympäristöalan tiedonvälitysverkosto. Tarkoituksena on välittää omaa valtakunnallista ympäristötietoa kansainväliseen käyttöön. Toimintaan liittyvät kansainväliset kokoukset, aktiivinen keskustelulista ja oma julkaisutuotanto.

Polar Libraries Colloquy

Suomen ympäristökeskus / leena.parkkonen(at)ymparisto.fi

Leena Parkkonen (aiemmin Merentutkimuslaitos) on jäsenenä polaarikirjastojen yhteistyöverkostossa: Kokoukset pidetään joka toinen vuosi, vuorotellen Euroopassa ja Amerikan mantereella.


TEKNIIKKA

ITRD International Transport Research Documentation

Liikennevirasto (aik. Tiehallinto) / sirpa.haapamaki(at)liikennevirasto.fi

Tiehallinnon kirjasto on mukana OECD:n omistaman ja TRL:n (Transport Research Laboratory, UK) hallinnoiman ITRD-tietokannan sisällöntuotannossa. Tiehallinto on ITRD:n jäsen ja kirjasto vastaa kansallisena keskuksena Tiehallinnon omien ja muissa kotimaisissa alan laitoksissa laadittujen tie- ja liikennealan tutkimusraporttien tietojen tallennuksesta ITRD:hen. Kirjasto osallistuu ITRD:n Operational Committeen kokouksiin kerran vuodessa.

Nordic-Baltic Transportaton Libraries

Liikennevirasto (aik. Tiehallinto) / sirpa.haapamaki(at)liikennevirasto.fi

Pohjoismaisten ja Baltian tie- ja liikennekirjastojen yhteistyön edistämiseksi v. 1998 käynnistetty yhteistyöryhmä, jonka jäseninä ovat Pohjoismaiden ja Baltian tielaitosten tai vastaavien virastojen kirjastonhoitajat/tietopalvelupäälliköt. Ryhmä pyrkii edistämään tiedon kulkua em. kirjastojen välillä ja toimimaan tutorina toinen toiselleen. Ryhmä kokoontuu n. joka toinen vuosi eri pohjoismaisten konferenssien yhteydessä omistamalla yhden lisäpäivän omalle kokoukselleen. Tapaamisten välillä yhteydenpito toimii postituslistan avulla. Ryhmän sivuille pääsee Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton sivujen kautta: http://ptl.fi/NVFnorden/document.asp-page=document&objno=72532.htm

Nordic Group of Radiation Protection Libraries

Säteilyturvakeskus / armi.lankelin(at)stuk.fi

Pohjoismainen säteilysuojelualan kirjastojen yhteistyö on toiminut vuodesta 1989 kokoontumalla vuosittain kussakin Pohjoismaissa ja järjestämällä yhteisiä tutustumismatkoja alan kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä osallistumalla yhteisesti alan kokouksiin ja koulutukseen.

SLA/TD

Special Libraries Association/ Transportation Division Tiehallinto / sirpa.haapamaki(at)tiehallinto.fi

Sirpa Haapamäki on jäsenenä Special Libraries Associationin (SLA) Transportation Divisionissa vuodesta 1996. Transportation yksi SLA:n 25 jaostosta (division). Jäsenyys edistää tiedonvaihtoa ja julkaisujen saantia USA:n liittovaltion ja osavaltioiden tievirastojen kirjastojen kanssa.


LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEET

EAHIL

(European Association for Health Information and Libraries) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Jukka.Lindeman(at)thl.fi Alunperin Kansanterveyslaitoksen kirjasto on ollut mukana EAHIL-toiminnassa

ELISAD

European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Jukka.Lindeman(at)thl.fi Alunperin Kansanterveyslaitoksen kirjasto on mukana ELISAD-toiminnassa.


MAATALOUS- JA METSÄTIETEET

IUFRO

http://www.iufro.org/

Metsäntutkimuslaitos on jäsenenä IUFRO:ssa (International Union of Forest Research Organizations). Metlan tietopalvelu / jarmo.saarikko(at)metla.fi osallistuu sen kirjastoalan asiantuntijaryhmän toimintaan IUFRO 9.01.01 – Library, information networks and terminology.

AGLINET

http://www.fao.org/library/library-home/aglinet/en/

AGLINET is a voluntary network of agricultural libraries around the world with strong regional/country coverage and other comprehensive or very specialized subject resource collections. -- Suomesta on jäsenenä Viikin kampuskirjasto Helsingistä.

YHTEISKUNTATIETEET

Academy of Law and Management of the Russian Ministry of Justice

(librarian Antonina Tarasova. Ryazan, Russia) Kriminologinen kirjasto / tuomo.silenti(at)om.fi Akatemian kirjaston kanssa on yhteistyösopimus ja seminaari ollut joka toinen vuosi.

HM Prison Service College

(librarian Catherine Fell. Newbold Revel, Rugby, Great Britain) Kriminologinen kirjasto / tuomo.silenti(at)om.fi Brittien kanssa tietojen vaihto on jatkuvaa ilman semiaaria, joka nyt on valmisteilla.

Kriminalvården

(bibliotekarie Dan Lönnblom. Norrköping, Sverige) Kriminalforsorgens Uddannlsescenter (bibliotekarie Caren Juul Clausen. Birkerød,Denmark) Kriminalomsorgens Utdanningssenter (bibliotekarie Eva K. Nergård. Oslo, Norge)

Kriminologinen kirjasto / silja.rekomaa(at)om.fi Näiden rikosseuraamusalan kirjastojen kanssa Kriminologisella kirjastolla on paljon yhteistyötä. Yhteistyöseminaari järjestetään joka toinen vuosi jossakin Pohjoismaassa.

Nordisk Samarbejdsråd for kriminologi (NSfK)

Scandinavian Research Council for Criminology Kriminologinen kirjasto / / tuomo.silenti(at)om.fi

Vuonna 1999 pohjoismaiset alan tutkimusyksiköt ja kirjastot alkoivat ylläpitää kriminologista viitetietokantaa. Bibliografian suunnittelua johtaa NSfK yhdessä viitetietokantaa ylläpitävien jäsenmaiden edustajien kanssa. Bibliografia on englanninkielinen ja se ilmestyy vain digitaalisessa muodossa. Yhteistyöneuvoston ja bibliografian ylläpitäjien kokous on vuosittain jossakin Pohjoismaassa. Kirjastonhoitaja Tuomo Silenti on kansallinen editori ja vastaa rikosseuraamusalaa sisältävien viitteiden viemisestä tietokantaan.

Saint-Petersburg Staff Development Institute of Federal Penal Service of Russia

(chief librarian Galina Ivanovna). Kriminologinen kirjasto / sija.rekomaa(at)om.fi Instituutin kirjaston kanssa on yhteistyösopimus ja seminaari ollut joka vuosi.


Sisekaitseakadeemia. Justiitskolledz

(librarian Shvea Sogenbits. Tallinn, Estonia) Kriminologinen kirjasto / sija.rekomaa(at)om.fi Yhteistyö on jatkuvaa Viron Sisäisen turvallisuuden Akatemian kirjaston kanssa.

HUMANISTISET TIETEET

Special Libraries Association (SLA)

http://www.sla.org/

Pohjois-amerikkalainen erikoiskirjastojen yhdistys, jolla on yli 11.000 jäsentä eri puolilta maailmaa, joista Suomessa noin 5. Euroopan jaosto Lontoossa järjestää toimintaa lähinnä Suomea.

Demos

Berlin : Akademie-Verlag, 1960-; 1993-: Harwood Academic Publishers. ISSN: 0011-832X Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / henni.ilomaki(at)finlit.fi

Suomalaisen Kirjalllisuuden Seuran kirjasto toimittaa kotimaisilla kielillä ilmestyneiden perinnetieteellisten julkaisujen esittelyjä saksankielisen lukijakunnan ulottuville. Eniten esitellään suomeksi tai ruotsiksi ilmestyneitä väitöskirjoja.

IVB Internationale Volkskundliche Bibliographie

International folklore and folklife bibliography Bibliographie internationale des arts et traditions populaires Bonn : Habelt, 1954-. ISSN: 0074-9737 Suomalasien Kirjallisuuden Seura / meri.kuula-bruun(at)finlit.fi

Suomalaiset perinnetieteelliset tutkimusviitteet on kirjattu eurooppalaiseen tutkimukseen keskittyvään IVB:an vuodesta 1917 alkaen. Vuodesta 1974 tehtävä on kuulunut SKS:n kirjatolle. IVB on olemassa myös tietokantana, mutta sen etäkäyttö ei ole toistaiseksi mahdollista. Bibliografiaan toimitetaan tiedot keskeisestä suomalaisesta perinnetieteellisestä tutkimuksesta, vuosittain toista sataa viitettä. Jatko epävarmaa vuoden 2005 jälkeen.

MLA

International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures New York (NY), Modern Language Association,1956-. ISSN: 0024-8215 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / meri.kuula-bruun(at)finlit.fi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto osallistuu osallistuu MLA-bibliografian/tietokannan tuottamiseen. Tehtävänä on toimittaa pohjoismaista perinnetieteellistä tutkimusta (1978-) ja suomalaista kirjallisuudentutkimusta (1991-) koskevat tutkimusviitteet n. 30 keskeisen kausijulkaisun osalta.

Sophia. European Databases in the Humanities

ISSN 1238-5484 Suomalsien Kirjallisuuden Seura / henni.ilomaki(at)finlit.fi

Sophia on cd-rom, johon on koottu eurooppalaisia humanistisia tietokantoja. Suomesta ovat mukana mm. Lapponia, Donnerska Institutet'in toimittama uskontotieteellinen bibliografia sekä pohjoismainen valikoima perinnetieteellisten kausijulkaisujen tutkimusviitteitä. SKS:n kirjasto valitsee viimeksimainitun aineiston.


MUUT