KirjastoWiki suljettiin kesällä 2015. Tämä on KirjastoWikin vain luettavissa oleva arkistokopio.

Projekti Kitka

KirjastoWiki

Ohjattu sivulta Projekti Kitka2
Loikkaa: valikkoon, hakuun


KITKA goes IFLA, uskoisitko!

Pitkä matka on kuljettu kitkatta ja joskus sopivalla kitkallakin kotimaisten kirjailijoiden tietokannan perustamisesta tähän päivään. Hanke alkoi aikanaan ajatuksella saada maakuntakirjastojen sivuilla olleet kirjailijatiedot yhteen paikkaan, monipuolisesti ja helposti haettaviksi. Tavoite tullaan saavuttamaan Kirjasampo-verkkopalvelussa, mutta sen lisäksi saadaan paljon sellaista mistä ei silloin 2005 - 2006 osattu haaveillakaan.

Kahdesta hankkeesta kasvoi yksi ja Kirjasammon myötä ovat kirjailijoiden lisäksi tarjolla teokset sisällönkuvailuineen. Kotimaisen kirjailijatiedon lisäksi Kirjasampo tarjoaa lukijalle ja tiedonhakijalle kaikkien kirjailijoiden tuotannon. Semanttisen webin ontologiakytkökset liittyvät myös kirjailijatiedon tallentamiseen ja tulevat laajentamaan sitä muihin kulttuurikonteksteihin. Maakuntien kirjailijat lähtevät maailmalle ja maailmankirjailijat asettuvat somasti paikalliskirjailijoidemme lomaan.

KITKA-vaiheen rahoitus on päättynyt, puolet kotimaisesta kirjailijatiedosta on tallennettu Kirjasampo-SAHAan ja paljon on vielä täydennettävää. Kunhan käyttöliittymä saadaan testauskuntoon ja päästään näyttämään miten kirjailijat näkyvät Kirjasammossa - sekä omana henkilönä että teostensa kautta, liittyen alueisiin ja aikajaksoihin - saadaan varmaan uutta tuulta purjeisiin ja täydennetään loputkin tiedot kotimaisista kirjailijoista.

Monta henkevää keskustelua on käyty KITKAn ohjausryhmässä. Vaikka kuinka haluttiin kirjailijat sieltä omilta kirjaston sivuilta laajemmalle näkyviin niin ai että se ajatus kirpaisi. Miten sitä nyt omastaan luopumaan ja antamaan yleiseen jakeluun. Monenlainen yhteisöllisyys ja jakaminen yleistyi kirjastomaailmassa muutenkin ja nyt tuntuu että miten muuten sitä kannattaa tietoa tallentaakaan kuin juuri avoimesti ja kaikille. Jos annan niin saan varmasti vähintään saman verran takaisin.

Lämmin kiitos opetusministeriölle hankkeen tukemisesta ja KITKAn ohjausryhmälle tehokkaasta paneutumisesta kirjailijatietokannan rakennusvaiheessa. Eipä meistä monikaan olisi uskonut että jonain päivänä ollaan IFLA:n Poster Sessionissa esittelemässä palveluamme, mutta niin vain Kirjasampo on yksi 150 esiteltävästä kirjastoalan hankkeesta ja projektista

Katsotaan miten tulevaisuudessa on parasta edetä, jäävätkö nämä sivut elämään vai onko helpompaa tiedottaa myös kirjailijapuolen kuulumisista Kirjasampo-hankkeen linkissä. Minulle voi edelleen lähettää kirjailijatiedon tallentamiseen liittyviä kysymyksiä virva.soikkeli@vaasa.fi, jatkan työtä ruotsinkielisen Boksampo-toteutuksen parissa.

Haikean tyytyväisenä elokuun lämmössä KITKAn projektikoordinaattori Virva Soikkeli


KITKAn kevätilme 2009

Valtakunnallinen kirjailijatietokantahanke KITKA on toukokuussa edennyt vaiheeseen, jossa kirjailijatiedon ensimmäinen täydellinen annotaatioversio Kaunokki-Sahassa on koekierroksella.

Teknillinen korkeakoulu on rakentanut sekä teosrekisterille että kirjailijatiedolle yhteisen annotaation, jossa teos- ja kirjailijatieto muodostavat monipuolisen kokonaisuuden.

Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu on saanut nimen Kirjasampo ja hankkeesta voi lukea uusinta tietoa osoitteesta http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Projekti_Kaunokirjallisuushanke. Kannattaa käydä tutustumassa! Mukana on mm. Usein kysyttyä -osio. Teos- ja kirjailijahankkeet ovat lähentyneet viimeksi kuluneen vuoden aikana niin, että Kirjasammon teksti kuvaa hyvin suurelta osin myös kirjailijatietokannan taustaa.

Käyttöliittymästä tulee yhteinen. Tavoitteena on koko ajan kulkenut ajatus monipuolisesta, helppokäyttöisestä kirjailijapalvelusta ja toimintojen limittyessä sen parempaa vaihtoehtoa ei varmaan olekaan kuin yhteinen käyttöliittymä sekä teos- että kirjailijatiedolle.

KITKAn kirjailijatieto Kirjasammossa

KITKAn keräämä kirjailijatieto on siis sitä alueellista kirjailijatietoa, jota maakuntakirjastot ovat koonneet vuosien mittaan omille verkkosivuilleen. Tähän asti kirjailijatiedon hakija on löytänyt haluamansa tiedon lähinnä menemällä kyseisen maakuntakirjaston sivulle, yhtä yhteistä hakupaikkaa ei ole ollut.

Kirjasampo kattaa

 • tietokannan, jonne kirjastolaiset täydentävät kaunokirjallisuuden sisällönkuvailuja
 • kirjallisuuden verkkosivun, joka koostuu kaunokirjallisuuteen liittyvistä blogeista, uutisista, suositteluista, tapahtumista…
 • käyttäjien foorumin, jossa lukijat voivat mm. kuvata, arvioida ja vertailla lukukokemuksiaan
 • KIRJAILIJATIEDON:
 • sekä KITKAn tuoman kotimaisen paikalliskirjailijatiedon
 • että teoksien mukana tulevan muun maailmankirjailijatiedon, jota kirjastoissa voidaan verkostona täydentää mahdollisuuksien ja innostuksen mukaan

KITKA tulee tarjoamaan Kirjasampoon kotimaisen Kirjailijat-osuuden, joka tukee ja täydentää teostietoa ja joka taas puolestaan hyödyntää teosrekisteriä noutamalla sieltä tarvittavan kirjallisuuslaji-, teema- ja genretiedon kirjailijatietojen puolelle.


Tekniikka sallisi monenlaisen kirjailijatietojen yhdistämisen ja kytkemisen hakutoimintojen taakse. Olemassa olevilla kirjailijasivuilla henkilötietojen esittämiseen on saatu kirjailijan lupa. Sama hienotunteinen linja säilytetään myös tulevassa kirjailijatietokannassa. Kaunokirjallisuuteen liittyvää tärkeää tietoa voidaan hakea monipuolisesti. Milloin ja missä kirjailija on elänyt, millä kielellä kirjoittanut jne. Sen sijaan teemat, kirjailijan käyttämät kirjallisuudenlajit tai genret haetaan vain tuotettujen teosten sisällönkuvailun mukaan teosrekisterin puolelta. Näin vältytään toivoaksemme leimaamasta tai luokittelemasta kirjailijaa henkilönä tuotannon sijaan.

Mitä on tehty ja mitä tapahtuu lähiaikoina?

Sahan kirjailijarekisteriin on siirretty Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-tietokannan ja Turun kaupunginkirjaston Vaski-tietokannan tietoja testimielessä. Samoin on siirretty verkkosivuna toimitetun Joensuun kaupunginkirjaston Latvavesiltä-kirjailijasivun tietoja.

Käyttöliittymän mallinnus ja sivukartta ovat tehtyinä, koodaustyö käynnissä. Graafinen ulkoasu on suunnitteilla ja odotettavissa on että ensimmäinen versio käyttöliittymästä esitellään jossain muodossa Turussa kesäkuun alussa.

Dumppien siirto aiheutti jonkun verran kevätsiivoilua. KITKA alkoi aikanaan kehittyä mm. ajatuksesta, että rakennettaisiin jonkinlainen valtakunnallinen metakeräilijä, joka imuroisi kirjailijatiedon olemassa olevilta kirjastojen kirjailijasivuilta. Tässä vaiheessa voi vain kiittää KITKAn ohjausryhmää viisaasta päätöksestä ryhtyä rakentamaan yhteisöllisesti yhtä valtakunnallista kirjailijatietokantaa jonne kirjailijatieto siirretään.

Valtakunnallisuudesta huolimatta alueellinen ote säilyy, kirjailijat pystytään jaottelemaan paikkakuntien lisäksi laajemmin maakunnittain.


4.6.2009 kokoontuu ensimmäinen pilottikirjastojen ryhmä Tampereen kaupunginkirjastoon kokeilemaan ja opettelemaan kirjailijatiedon viemistä Kaunokki-Sahaan.

Kaunokki-Saha on pyritty tekemään helppokäyttöiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa testataan kenttien osuvuutta tallennettavan kirjailijatiedon tarpeisiin ja täydennetään ohjeistusta.

KirjastoWikiin tullaan avaamaan sekä teostiedon että kirjailijatiedon sisällönkuvailun tarpeisiin foorumi, jossa on mahdollista käsitellä ongelmatapauksia, antaa palautetta ja keskustella.


Kirjailijatiedon siirtämiseen ja muihinkin kirjailijatietoon liittyviin kysymyksiin vastaan mielelläni.

 • virva.soikkeli@vaasa.fi, puh. 0500 264 536

Kirjasampo hoitaa teospuolen koulutukset ja heidän hankesivullaan http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Projekti_Kaunokirjallisuushanke ovat yhteystiedot otsikolla Kuinka sisällönkuvailuun opastetaan?


Tällä hetkellä on käytössä Kaunokki-Sahan kakkosversio, mutta jo syksyllä on luvassa kehittyneempi versio, Saha3. Sen käytettävyys on parempi ja siinä on tiedontallennustyötä helpottavia uusia ominaisuuksia. Siksi laajemmat opastukset ajoittuvat syksyyn, mutta alkuun päästään hyvin tälläkin versiolla. Kaksinkertaista työtä kirjastot eivät joudu tekemään vaikka aloittaisivatkin nyt.

Varsinainen Kirjasammon ja samalla kirjailijatietokannan julkistaminen siirtynee syksyyn. KITKA on mukana Kirjasammon kanssa esittelemässä tulevaa palvelua Kirjastomessuilla Kirjastopäivien yhteydessä 10.-12.6.09 Turussa.

Tervetuloa ständille ja tietoiskuihin!


Tästä alkaa KITKA-hankkeen historia- ja taustaosuus.

Toukokuussa 2009 ollaan vaiheessa jossa KITKA3 - kirjailijatietokannan toteuttaminen - on lopuillaan ja kirjailijatiedon liittäminen semanttiseen webiin aluillaan. Hankkeen aikana yhteistyö Kirjasammon, kirjastot.fi:n ja TKK:n kanssa muotoutui ja tiivistyi. Kitkan periaatteista ei ole tarvinnut tinkiä, sen sijaan hienot kirjailijatiedot tulevat pääsemään nykyaikaiseen verkkopalveluun, ajanmukaisesti muodistettuina.

Kirjailijasivustojen ja –tietokantojen yhdistämisen tekninen määrittely KITKA 2, hankkeen vaiheet

Taustaa KITKA:n ykkösvaiheesta

Yleisissä kirjastoissa tuotetaan aineistoa alueen kirjailijoista. Kirjailija-aineistoa julkaistaan avoimesti saatavina verkkosivustoina. Sivustot ovat joko hakemistotyyppisiä tai niiden perustana on tietokanta. Tyypillistä on, että jokaisesta aineistoon valitusta kirjailijasta on tuotettu sekä biografista että bibliografista tietoa. Lisänä on toimitettua tietoa kirjailijasta ja hänen kirjailijuudestaan, usein alueellisesta näkökulmasta. Kirjailijatietojen, kirjailijasivustojen ja –tietokantojen saavutettavuuden parantamiseksi perustettiin Pallas-maakuntakirjastojen työryhmä 28..5.2004. Ryhmä otti tavoitteekseen kirjailijatietokantojen ja –sivustojen yhdistämismahdollisuuksien selvittämisen. Selvitystyöhön palkattiin aikajaksolle 1.1.-31.5.2006 projektityöntekijä, jonka toimeksiantona oli Esiselvitystyö kirjailijasivustojen ja –tietokantojen yhdistämisestä -projektin toteuttaminen. Projektin toteutusnimi oli KITKA (http://213.143.184.82/kirjasto/kitka.htm).

Taustaa KITKA 2:lle

Pallas Pro-konsortion kokouksessa 20.9.2006 päätettiin KITKAn jatkotoimenpiteistä. Päätettiin etsiä yhteistyökumppani Origo-kirjastoista KITKAn jatkokehittelyyn. Vaasan kaupunginkirjasto asetettiin KITKAn johtoon jatkossa, Turun kaupunginkirjasto kaunokirjallisuusportaalin johtoon. Kaunokirjallisuusportaalihanke on sittemmin uusinut nimensä Kirjallisuuden verkkopalveluksi. Hankkeita toivottiin kehitettävän rinnakkain mahdollisen kosketuspinnan varalta.

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto anoi opetusministeriöltä 30.10.2006 valtionavustusta 18 300 euroa. Hankkeen nimi on: Kirjailijasivustojen ja –tietokantojen yhdistämisen tekninen määrittely – KITKA 2. Hanke toteutetaan vuoden 2007 aikana, kuitenkin niin että jatkorahoitusta ehditään hakemaan ennen lokakuun loppua. Opetusministeriö myönsi projektiin 18 000 euroa.

KITKA 2:n perusta

Kirjastot.fi-toimituksella on vastuu kirjallisuuden verkkopalvelujen teknisestä toteutuksesta. Kirjailijasivustojen ja – tietokantojen yhdistäminen/KITKA 2 liittyy oleellisesti kirjallisuuden verkkopalveluihin ja teknistä yhteistyötä tehdään kirjastot.fi-toimituksen kanssa tarvittaessa.

KITKA 2:n projektityöntekijänä aloitti 6.6.2006 Antti Salminen. Hänen toimipaikkanaan on Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. KITKA 2:n projektikoordinaattorina toimii Virva Soikkeli Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastosta.

KITKA 2:n ohjausryhmän muodostavat Pallas- ja Origokirjastojen edustajat joko osallistumalla kokouksiin tai kommentoimalla sähköpostitse. Kaisa Hypén toimii luonnollisena linkkinä KITKA:n ykkösvaiheen, KITKA 2:n ja kirjallisuuden verkkopalvelujen välillä. Tarvittaessa pyydetään mukaan kirjastot-fi:n edustaja.

Ohjausryhmän pääpaino on kirjallisuuden sisällöntuntemuksessa. Tekninen osaaminen on projektityöntekijällä ja kirjastot.fi-toimituksella.

Kokoontumiset

Järjestäytymiskokous 6.6.2007

KITKA 2:n ensimmäinen kokous järjestettiin Kuopiossa kirjastopäivien yhteydessä Savon ammatti- ja aikuisopistossa 6.6.2006. Kokousta edelsi Kaisa Hypénin vetämä fiktiotapaaminen, jossa hän esitteli Turun kaupunginkirjaston hallinnoiman Kirjallisuuden verkkopalvelun – mitä ja miksi.

Kokouksen asialista oli seuraava:

 • Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
 • Tervetuloa Kuopioon!
 • Esittäytyminen
 • Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Projektin liikkeellelähtö

 • Miten KITKA 2:een tässä muodossa päädyttiin / Virva Soikkeli

KITKA 2:n tavoitteet

 • Kirjailijasivustojen ja –tietokantojen yhdistämisen tekninen määrittely toteutetaan
 • Kitka-projektin loppuraportin (Riitta Kuisma, 24.5.2006) tietojen perusteella
 • Mukaan kaikki maakuntakirjastot
 • Yhteys kaunokirjallisuusprojektiin, kirjallisuuden verkkopalveluun
 • Paikallisen omaleimaisuuden säilyttäminen, harrastajakirjailijoiden huomioiminen
 • Monipuoliset hakuominaisuudet, helppokäyttöinen hakuliittymä, aineistot haettaviksi Nellin kautta
 • Aineistojen kuvailu
 • Teknisesti varma
 • Edullinen rakentaa ja ylläpitää
 • Tyylikäs ulkoasu
 • Sijoituspaikka
 • Ylläpito
 • KirjastoWiki
 • Kirjallisuuden verkkopalveluhanke

Projektin aikataulu, Antti Salmisen/Vaasan kaupunginkirjaston työlista

 • Ensimmäinen kokous 6.6.2007
 • Kysely maakuntakirjastoille?

Mitä kirjailija-aineistoja kirjastoilla on

  • Miten aineistoa on kuvailtu
  • Onko kirjasto halukas tuottamaan sisältöä
  • Onko kirjastolla mahdollisuutta panostaa aineiston viemiseen yhteiseen tietokantaan
  • Onko edes muita vaihtoehtoja kuin kirjastojen panostus
 • Miten tästä eteenpäin

Hankkeen kokonaisaikataulu, osakokonaisuudet, tavoitteet, tehtävät ja vastuutahot (vrt. Kaunokirjallisuuden portaalihanke) Projektin tiedotus Muut asiat

Järjestäytymiskokouksen pöytäkirja

Aika

6.6.2007 Klo 17-19

Paikka

Kuopion valtakunnallisten kirjastopäivien yhteydessä Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio

Läsnä

 • Kaisa Hypén - Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjallisuuden verkkopalvelu, KITKA I
 • Erkki Lounasvuori - Kirjastot.fi, tekniikka ja verkkoympäristö
 • Satu Lund - Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto, Origo-kirjastojen edustaja
 • Hanna Martikainen - Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto, Pallas-kirjastojen edustaja, KITKA I
 • Antti Salminen - KITKA 2-projektityöntekijä, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Virva Soikkeli - Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, KITKA 2-projektikoordinaattori, pj ja muistio

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Järjestäytymiskokous tällä riisutullakin kokoonpanolla saatiin aikaiseksi vain kirjastopäivien ensimmäisen päivän päätteeksi. Aikataulusta muodostui suhteellisen tiukka, joten asialista vietiin läpi projektin koordinaattorin ja samalla puheenjohtajan suhteellisen vapaalla ohjauksella. Puheenjohtaja kirjasi myös muistiin asiat. Osallistujien kytkökset KITKA:n kakkosvaiheeseen on kirjattu osallistujaluetteloon.

Projektin liikkeellelähtö

Virva kertoi lyhyesti taustaa, miten KITKA 2:een tässä muodossa päädyttiin. KITKA:n ykkösvaiheen ohjausryhmähän oli toivonut että Vaasan kaupunginkirjasto olisi jo hakenut rahoitusta toteutettavaan tekniikkaan. Anomuksen laatimisvaiheessa syksyllä 2006 Vaasassa kuitenkin arveltiin, että anottavan summan määritteleminen oli siinä vaiheessa mahdotonta. KITKA I:n loppuraportti selvitteli monipuolisesti ja kiitettävästi erilaisia olemassa olevia kirjailijasivustoja ja –tietokantoja, kuitenkin kosketuskohta toteutettavaan tekniikkaan ja yhteistyökuvioihin puuttui. Siksi KITKA 2:een anottiin rahoitusta lisäselvitykseen ja tekniseen määrittelyyn projektin loppuun viemiseksi ja toteuttamiseksi. Rahaa opetusministeriöltä saatiin 18 000 euroa.

KITKA 2, projektin ohjausryhmä ja vastuuhenkilöt

 • Projektityöntekijä, Antti Salminen, toimipaikkana Vaasan kaupunginkirjasto
 • Projektikoordinaattori, Virva Soikkeli, Vaasan kaupunginkirjasto
 • Kirjallisuuden verkkopalvelu, KITKA I, Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto
 • Pallas-kirjastot, KITKA I, Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto
 • Origo-kirjastot, Satu Lund, Mikkelin kaupunginkirjasto
 • Kirjastot.fi, Erkki Lounasvuori
 • Nuortenportaali, Matti Lassila
 • KITKA I:n ohjausryhmä tarvittaessa:
  • Leena Marja Tikkanen, Kajaanin kaupunginkirjasto
  • Tuula Ala-Hakuni, Seinäjoen kaupunginkirjasto
  • Anna-Liisa Holmström, Oulun kaupunginkirjasto
  • Minna Kanerva, Tampereen kaupunginkirjasto
  • Irene Piippola, Rovaniemen kaupunginkirjasto
  • Seija Salminen, Joensuun kaupunginkirjasto
  • Tuomas Kunttu, Kouvolan kaupunginkirjasto
  • Marika Sykkö, Porvoon kaupunginkirjasto

KITKA 2:n tavoitteet

 • Kirjailijasivustojen ja –tietokantojen yhdistämisen tekninen määrittely toteutetaan Kitka-projektin loppuraportin (Riitta Kuisma, 24.5.2006) tietojen perusteella
 • Paikallinen omaleimaisuus pyritään säilyttämään, harrastajakirjailijat huomioimaan
 • Mukaan kaikki maakuntakirjastot
 • Aineistojen kuvailu toteutetaan yhteisesti sovittavien ominaisuuksien mukaan
 • Helppokäyttöinen hakuliittymä
 • Monipuoliset hakuominaisuudet
 • Aineistot haettaviksi myös Nellin kautta
 • Linkitykset erilaisiin kirjailija-aineistoihin
 • Teknisesti varma
 • Edullinen rakentaa ja ylläpitää
 • Mahdollisimman vähän päällekkäistyötä
 • Tyylikäs ulkoasu, mahdollisuus räätälöidä paikallisten toiveiden mukaisesti
 • Sijoituspaikasta keskustellaan
 • Ylläpidon vaatimuksia täsmennetään
 • Kirjailijatietokantaa rakennetaan säilyttäen yhteys kirjallisuuden verkkopalveluhankkeeseen
 • Kirjallisuuden verkkopalveluhankkeen tekniikan toteuttaa kirjastot.fi. Yhteistyötä heidän kanssaan jatketaan, samoin hyödynnetään Nuortenportaalin kokemuksia
 • Tavoitteena on helppopääsyinen yhteisöllinen kirjailijatietopalvelu, joka teknisesti voi koostua eri komponenteista, mutta joka on käyttäjälleen yksinkertainen käyttää ja johon pääsee useaa eri reittiä

Osallistujat keskustelivat innokkaasti ja monipuolisesti. Ilmapiiri oli positiivinen, oltiin matkalla kohti yhdessä tehtävää suurempaa kirjallisuuspainotteista kokonaisuutta. Mukana suunnittelussa kulkevat mm. käsitteet nimekerekisteri, YSO – Yleinen suomalainen ontologia, Verkko-Kaunokki, Drupal, DSpace, julkaisuarkisto, long tail-käsite. Yleisesti tunnuttiin olevan yhtä mieltä suurimmasta osasta yllä listatuista tavoitteista.

Esille nousivat lähinnä seuraavat seikat, jotka vaativat vielä miettimistä:

 • On muistettava kenelle palvelua tehdään, sekä asiakkaille että henkilökunnalle
 • Miten päivitetään esim. kirjailijoiden uusimmat teokset
 • Missä ympäristössä tulee sijaitsemaan palvelin
 • Mitä toimenpiteitä ylläpito tulee vaatimaan ja toteutuuko se keskitetysti vai vaatiiko se jokaisen maakuntakirjaston toimenpiteitä
 • Minkälainen yhteistyö tulee olemaan esim. Sanojen ajan yms. kanssa

Projektin aikataulu

 • Järjestäytymiskokous 6.6.2007
 • Projektin työntekijänä aloittaa 6.6.2007 Antti Salminen
 • Kirjastoille lähetetään ehdotus halutuista aineistonkuvailuominaisuuksista kesän aikana
 • Mahdollisuuksien mukaan kokoonnutaan elokuussa käsittelemään kesän aikana edennyttä projektia
  • mikä tekninen ratkaisu/mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja
  • mitä toimenpiteitä tarvitaan maakuntakirjastoilta
 • Projektin päätteeksi on laadittava anomus toteutettavaa tekniikkaa varten

Projektin tiedotus

 • Hankekuvaus KirjastoWikiin
 • Tiedotus maakuntakirjastoille
 • Mahdollisesti yhteinen näkyvyys kirjallisuuden verkkopalveluhankkeen kanssa
 • Yleisesti ottaen toivottiin kattavaa tiedotusta eri tahoilla, ettei maakuntakirjastoissa tehtäisi turhaan päällekkäistyötä kirjailijasivustojen ja –tietokantojen uudistamisen yhteydessä.
 • Seuraava kokous kutsutaan koolle elokuussa.

Kommentti kirjallisuushankkeista


Yleisten kirjastojen neuvoston asettaman Verkkotyöryhmän tehtävänä on luoda toiminnallinen strategia sille, kuinka kirjastojen yhteisissä verkkopalveluissa edetään. Jatkossa kirjastojen verkkopalveluja on helpompi viedä eteenpäin neuvoston tuella. Toivottavasti yhteinen strategia auttaa myös OPM:n rahoituksen turvaamisessa hankkeille.

Turun kaupunginkirjaston vetämä kirjallisuuden verkkopalvelu tulee olemaan se avoin syli, joka ottaa hellittäväkseen erimuotoiset kirjallisuusherkut.

KITKA 2-projektin tuloksena toteutuva kirjailijatietokanta parantaa osaltaan maakuntakirjastojen kirjallisuuspalveluvalikoimaa. Projektin tarkoituksena on selvittää paras mahdollinen vaihtoehto vähimmällä mahdollisella kirjastokohtaisella työpanoksella. Tässä vaiheessa KITKA 2:n ohjausryhmässä vallitsee hyvin positiivinen ja innovatiivinen henki. Olemme tekemässä notkeasti toimivaa kirjailijatietokantaa.

Vaasassa 19.6.2007 KITKA 2-projektikoordinaattori Virva Soikkeli – Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

KITKA 1 ja 2 ohjausryhmien kokous 29.8.2007


Aika

29.8.2007 klo 11.30 – 16.00

Paikka

Tampereen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, luentosali 2

Läsnä

 • Tuula Ala-Hakuni, Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjallisuuden verkkopalvelu
 • Minna Kanerva, Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
 • Eija Kareno, Porvoon kaupunginkirjasto - Itä-Uudenmaan maakuntakirjasto
 • Tuomas Kunttu, Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
 • Jaana Pakarinen, Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
 • Antti Salminen, projektityöntekijä KITKA, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Seija Salminen, Joensuun kaupunginkirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
 • Virva Soikkeli, KITKA, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, muistio
 • Alex Spåre, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjallisuuden verkkopalvelu

Kutsutut Anna-Liisa Holmström OM, Erkki Lounasvuori kirjastot.fi, Satu Lund MM, Jaana Märsynaho OM, Irene Piippola RM ja Leena Marja Tikkanen KAM ilmoittaneet etteivät pääse osallistumaan.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen aluksi esittäydyttiin lyhyesti ja projektin koordinaattori Virva Soikkeli ilmoittautui puheenjohtajaksi ja muistion kirjaajaksi.

Mitä on tehty tähän mennessä

 • Kaunokirjallisuuden verkkopalvelukokous Turun kaupunginkirjastossa 16.4.2007
 • Antti Salminen KITKA 2:n projektityöntekijäksi 6.6.2007 – 2.9.2007
 • KITKA 2:n järjestäytymiskokous Kuopion kirjastopäivillä 6.6.2007
 • Hankeraportti KirjastoWikiin 19.6.2007 http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Projekti_Kitka2
 • Antin kokous Helsingin kaupunginkirjastossa kirjastot.fi-toimituksen kanssa 14.8.2007

Antti Salmisen tilannekatsaus

Kitka-projektin ensimmäisen vaiheen kartoituksen perusteella näytti selvältä, että ainoa mahdollinen ratkaisu eri kirjastojen kirjailijatietokantojen hakukelpoiseksi tekemiseen on kehittää näiden tietokantojen tekemistä varten yhteinen alusta jossa on ulkoinen hakumahdollisuus standardoidulla protokollalla. Tämä johtuu siitä, että useimmat olemassa olevista sivustoista täytyisi tekniseltä pohjaltaan toteuttaa kokonaisuudessaan uudestaan jotta ne saadaan sisäisesti hakukelpoisiksi. Yhteisen alustan ei tarvitse poistaa alueellista omaleimaisuutta tai estää kirjastoja ylläpitämästä kirjailijatietokantaansa itse, mutta kantojen keskittäminen voisi helpottaa ylläpitoa sisällöntuotannon pysyessä edelleen kokonaisuudessaan hajautettuna. Järjestelmän pohjaksi soveltuvia vapaita (avoimen lähdekoodin) ohjelmistoja tutkittiin ja digitaalisen arkistoinnin järjestelmä DSpace on todettu sopivaksi joustavuutensa ja monien valmiiksi tähän käyttöön soveltuvien ominaisuuksiensa vuoksi. DSpacen toiminnallisuutta voidaan laajentaa kirjailijatietokannan tarvitsemin osin modulaarisesti ja valmiina voidaan hyödyntää mm. joustava kuvailutietojen määrittely sekä hakumahdollisuudet OAI-PMH ja SRU/W protokollilla.

Tarvittavia muutoksia on alustavasti testattu toimivuuden toteamiseksi konseptitasolla ja järjestelmän määrittelydokumentti alkaa valmistua.

Kitka-järjestelmä toimii tiiviissä yhteistyössä tulevan kaunokirjallisuuden verkkopalvelun kanssa ja on sille kirjailijatietojen lähde. Vastaavasti kirjailijatietokantaa hyödyttävät verkkopalvelun monipuoliset teostiedot. Myös tälle saadaan DSpace-alustalla hyvät edellytykset.

Antti esitteli muutamaan otteeseen kokouksen aikana DSpacen ominaisuuksia sekä hallinnointipuolelta että näkymästä. Mm. Kansalliskirjaston Doria on toteutettu DSpace-pohjalle.

Avoinna olevien kysymysten käsittely KITKA 2:n tavoitteiden mukaan

Kirjailijasivustojen ja –tietokantojen yhdistämisen tekninen määrittely toteutetaan Kitka-projektin loppuraportin (Riitta Kuisma, 24.5.2006, http://213.143.184.82/kirjasto/kitka.htm) tietojen perusteella

 • Yhdistämisen tekninen määrittely toteutetaan DSpace-digitaalisen arkistoinnin vapaan lähdekoodin järjestelmällä

Mukaan kaikki maakuntakirjastot

 • Satu Lund, Mikkelin kaupunginkirjasto Origo-kirjastojen yhteyshenkilönä, Kouvolan kaupunginkirjasto siirtynyt Origo-järjestelmään

Yhteys kaunokirjallisuuden verkkopalveluun, mahdollisimman vähän päällekkäistyötä Kitkaan puhdas kirjailijatieto, muu kaunokirjallisuuden verkkopalveluun

 • Mistä saadaan teostiedot ennen kuin nimekerekisteri valmistuu?
 • Kirjailija, teokset listana, nimekettä klikkaamalla linkki nimekerekisteriin, nimeke kohdistetaan ISBN:llä
 • Mietittävä mm. eri ISBN-versioita ja miten eri painokset huomioidaan?

Paikallisen omaleimaisuuden säilyttäminen, suomenruotsalaiset kirjailijat, harrastajakirjailijoiden huomioiminen

 • DSpace antaa mahdollisuuden räätälöidä omaleimaisuutta kirjaston mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan.
 • Erikieliset kirjailijat aluksi omalla kielellään, käännökset kirjastojen itse tehtävä
 • Harrastajakirjoittajat ehdotettiin lisättäväksi paikalliskokoelmiin, rajan vetäminen kiinni kirjastosta

Teknisesti varma Edullinen rakentaa ja ylläpitää Helppokäyttöinen hakuliittymä

 • DSpace, open source, digitaalisen arkistoinnin järjestelmä käytössä testattu, esim. Kansalliskirjaston Doria

Aineistojen kuvailu, monipuoliset hakuominaisuudet, (Kirjailijatietojen määrä vaihtelee maakuntakirjastoittain mutta myös saman kirjaston sisällä kirjailijoittain, kirjastoilla erilaisia rajauksia kirjailijoiden valinnassa) Aineistojen siirto

 • Kuvailuominaisuudet sovittava yhteisesti
 • Tallennusalustaksi Dublin Core
 • Sisällöntuotanto kirjastoissa hajautetusti
 • Mahdollistettava eriasteiset tallennustavat riippuen kirjaston edellytyksistä sekä tekniikaltaan että jo olemassa olevien sivujen tietojen siirrettävyydestä

Saatavuustiedot

 • Frankista, Nellistä, alueellisista tietokannoista?

Sijoituspaikka Ylläpito

 • Toivottiin sijoituspaikaksi kirjastot.fi:tä?
 • Varmuuskopiointi koko Kitkana?
 • Oman kirjaston tietojen säilyminen yhtenä kokonaisuutena?

Päivitys

 • Miten uutuustiedot?

Projektin sidosryhmät ja niiden odotukset

Tavoitteena on helppopääsyinen yhteisöllinen kirjailijatietopalvelu, joka teknisesti voi koostua eri komponenteista, mutta joka on käyttäjälleen yksinkertainen käyttää ja johon pääsee useaa eri reittiä

SR = SIDOSRYHMÄ KO = KITKAN ODOTUS SIDOSRYHMÄLTÄ SO = SIDOSRYHMÄN ODOTUS KITKALTA


SR Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu KO Tuki kehitystyössä, Markkinointi ja tiedotus, Nimeketiedot SO Yhteensopivuus, Kirjailijatietojen saanti


SR Kirjastot.fi-toimitus KO Tuki kehitystyössä, Markkinointi ja tiedotus, Sijoituspaikka ja ylläpito SO Luotettavasti toteutettu kirjailijapalvelu saumattomassa yhteydessä kaunokirjallisuuden verkkopalveluun


SR Pallas-maakuntakirjastot KO Kokemusten jakaminen, Käyttäjänäkökulma, Asiantuntija-apu, Aineiston toimittaminen, Markkinointi ja tiedotus SO Kirjaston palvelujen parantaminen, Toimiva palvelu, Kirjailija-aineistojen kasvanut käyttö


SR Origo-maakuntakirjastot KO Kokemusten jakaminen, Käyttäjänäkökulma, Asiantuntija-apu, Aineiston toimittaminen, Markkinointi ja tiedotus SO Kirjaston palvelujen parantaminen, Toimiva palvelu, Kirjailija-aineistojen kasvanut käyttö


SR Sanojen aika ja muut kirjailija-aineistot KO Tuki kehitystyössä tarvittaessa, Kokemusten jakaminen, Päällekkäistöiden välttäminen SO Toisiaan tukevat palvelut, Päällekkäistöiden välttäminen


SR Opetusministeriö KO Toteutuksen turvaaminen rahoituksella SO Kirjastotyön uusien toimintamuotojen kehittäminen, Toimiva valtakunnallinen kirjailijapalvelu


SR Kirjailijat, kirjailijayhdistykset KO Tiedot uutuuksista, Tietojen ajan tasalla pitäminen, Lisääntynyt yhteistyö SO Kirjailijatietojen markkinointi ja tiedotus, Yhteisöllisyys, Alueellinen ja valtakunnallinen näkyvyys, Joillekin ainoa esilläolopaikka verkossa


SR Käyttäjäryhmät / Kirjastojen henkilökunta KO Käyttäjänäkökulma, Aineiston toimittaminen ja päivitys, Ideat SO Toimiva työkalu arkikäyttöön


SR Käyttäjäryhmät / Kirjastojen asiakkaat, Toimittajat, Koulut / äidinkielen opettajat, kirjallisuuden opiskelijat, koululaiset, Kirjallisuuden harrastajat, Kotiseututiedon kerääjät, Historian harrastajat KO Kirjailija-aineistojen kasvanut käyttö, Käyttäjäpalautteet, Ideat SO Helppokäyttöinen kirjallisuuspalvelu, Tiedonhankinnan apuväline, Onnistunut linkitys aineistotietokantaan, aluetietokantaan, muihin kirjailijatietokantoihin, portaaleihin, Maantieteellisellä alueella ei tulevaisuudessa niin paljon merkitystä tiedonhaussa


Projektin aikataulu tästä eteenpäin

 • Tekninen määrittely syksyn 2007 aikana
 • Ohjausryhmän kokous Tampereen kaupunginkirjastossa 29.8.2007
 • Kaunokirjallisuuden verkkopalvelukokous Turussa 3.9.2007
 • Antti Salmisen projektin väliraportti ennen 1.10. kokousta
 • Kitkaraportin laatiminen Pallaskonsortion johtoryhmälle
 • Ohjausryhmän kokous Tampereen kaupunginkirjastossa 1.10.2007, käsiteltävänä kyseinen raportti
 • Pallaskonsortion johtoryhmä päättää lokakuun loppupuolella Kitkan kolmosvaiheen vetäjän ja hankkeen pilottikirjastot. Toivottiin Antti Salmisen jatkavan suunnittelutyöstä tekniseen toteuttamiseen asti. Kirjastotoimen johtajat keskustelevat myös missä määrin kirjastot voivat panostaa aineiston siirtovaiheeseen.

Pilottikirjastoiksi ovat alustavasti ehdolla

  • Joensuun kaupunginkirjasto, perusteluna kirjailijasivujen uudistaminen
  • Jyväskylän kaupunginkirjasto suhteellisen suurella kirjailijamäärällä
  • Seinäjoen kaupunginkirjasto ja Vaasan kaupunginkirjasto yhteisellä kirjailijasivustolla, joka on tarkoitus jakaa kirjastoittain ja luopua mahdollisesti kokonaan vanhasta sivustosta siirtyen pelkästään Kitkaan
  • joku Origokirjastoista
 • Projektin päätteeksi laaditaan opetusministeriölle rahoitusanomus toteutusta varten
 • KITKAn kolmosvaihe, aineiston siirto
 • Aikataulu kulkee rinnakkain kaunokirjallisuuden verkkopalvelun kanssa, Kitka valmistunee näistä ensimmäisenä

Projektin tiedotus

 • sähköpostitse tiedotus Kitkan ohjausryhmille ja maakuntakirjastojen henkilökunnalle 19.6.2007
 • hankeraportti KirjastoWikissä 19.6.2007 alkaen
 • Kirjastolehden verkkoversiossa ja Kirjastolehdessä 4/2007 lyhyt info

Tulossa:

 • syksyn Kirjastolehteen (ilmestyy 4.10) pitempi juttu?
 • sähköpostitse tiedotus Kitkan ohjausryhmille ja maakuntakirjastojen henkilökunnalle viikolla 36
 • mahdollisuuksien mukaan yhdessä kirjallisuuden verkkopalvelun kanssa
 • esitettiin toive tiedottajasta, joka kiertäisi maakuntakirjastokokouksissa kertomassa Kitkasta

Muut asiat

 • seuraava kokous 1.10.2007 Tampereen kaupunginkirjaston mikroluokassa, asialistalla raportin valmistelu konsortion kokoukseen

KITKA 2 ohjausryhmän väliraporttikokous 1.10.2007


Aika: 1.10.2007 klo 11.30 – 15.30

Paikka: Tampereen kaupunginkirjaston mikroluokka

Läsnä:

 • Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjallisuuden verkkopalvelu
 • Minna Kanerva, Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto
 • Tuomas Kunttu, Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto
 • Antti Salminen, KITKA, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Virva Soikkeli, KITKA, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, pj., muistio.

Tavoite

Kokous oli järjestetty lähinnä väliraportin tarkastusta varten. Pohjana oli Virva Soikkelin ja Antti Salmisen tekemä väliraportti, jota pyrittiin käsittelemään mahdollisimman tarkasti.

Väliraporttiin muutetaan suoraan esille tulleita tarkennuksia, muusta keskustelusta on koottu tämä muistio.

Päivitetty väliraportti lähetetään sähköpostitse lausuntokierrokselle ohjausryhmälle ja lopullinen väliraportti esitetään PallasPro-konsortion johtoryhmän kokouksessa lokakuun loppupuolella.

Periaatteellisia pohdintoja

Edelleen keskusteltiin Kitkaan kuuluvista kirjailijoista. Mielipiteitä herättivät pääasiallisesti kaksi näkökulmaa. Otetaanko mukaan vain elävät kirjailijat, vai myös edesmenneet? Sekä miten arvotetaan Kitkaan kuuluva kirjailija. Otetaanko Kitkaan vain kirjailijat vai myös harrastajakirjoittajat?

Ohjausryhmä ei voi asettaa määrittelylle tarkkoja sääntöjä, vastuu ja päätäntävalta jäävät kullekin maakuntakirjastolle.

Lisäksi keskusteltiin oikeudellisesta vastuusta. Paikalliset kirjailijat ovat antaneet tietonsa ja valokuvansa oman maakuntakirjastonsa verkkosivulle. Muuttuuko käyttötarkoitus valtakunnallisessa palvelussa vai onko verkkosivulla esitetty tieto jo sinällään kaikkien käytössä.

Ehkä on asiallista lähettää kirjailijoille ainakin tiedote, että maakunnan kirjailijatiedot ovat haettavissa valtakunnallisessa kirjailijapalvelussa.

Kirjailijat, jotka ovat vaikuttaneet monella maakunta-alueella, huomioidaan kaikissa.

Siitä oltiin yhtä mieltä, että Kitka tehdään asiakkaita varten. Rakennetaan helppokäyttöinen, monipuolinen kirjailijatietokanta. Mitä enemmän asioita on ajateltu varhaisessa vaiheessa, mitä enemmän on strukturoitu tietoa jo tallennusvaiheessa, sitä helpompaa on jälkeenpäin saada järjestelmästä ulos tietoja, joita ei ehkä alussa ole pidetty tarpeellisina.

Aineistojen siirto

Yhteisesti sovittavia kuvailutietoja käsitellään erikseen muodostettavassa asiantuntijaryhmässä, joka kokoontunee kerran tai kaksi tarvittaessa. Tallennuspohjasta/syöttöluettelosta tehdään mahdollisimman helppokäyttöinen.

Ennen Nimekerekisterin valmistumista teostiedot tulevat Kitkaan.

Tulostusnäkymä tehdään mahdollisimman joustavaksi, niin että yksittäisen kirjailijan tiedot on helppo haluttaessa tulostaa.

Teknistä tietoa liittyen aineistojen kuvailuun ja siirtoon

Kysymyksiä Antti Salmiselle esitettiin kiitettävästi. Tässä on kerättynä osa vastauksista.

 • Tallennuspohjan tai syöttöluettelon kuvailutieto on metatietoa.
 • Jos tietoa ei ole ajateltu haettavaksi sen ei tarvitse olla metatietoa, vaan sisältöä.

Esimerkiksi ”Tästä kirjailijasta muualla” - linkit ovat sisältötietoa, ei kuvailua.

 • Linkkientarkastus/päivitysohjelman saa integroitua järjestelmään.
 • Tallennusvaiheessa liika tiedon määrä ei ole ongelma, rajauksia voidaan tehdä.
 • Vapaan kuvailun kenttä voidaan muuttaa jälkikäteen haettavaksi.

Testausvaihe

Ehdolla olevat pilottikirjastot:

SEINÄJOKI 23 kirjailijaa ja VAASA 18 + 17 kirjailijaa

Kirjailijasivusto Lakialla tuuloo on tällä hetkellä yhteinen, kirjailijat erotettaisiin omiin maakuntiin Vanhasta sivustosta luovuttaisiin ja kirjailijatiedot siirrettäisiin Kitkaan Vaasa lisäisi Kitkaan alueen ruotsinkielisten kirjailijoiden tiedot ”Författarporträtt Österbotten”

ROVANIEMI n. 60 kirjailijaa

Rovaniemellä on edessä sivujen uudistaminen, ammatti/harrastajakirjoittajien sivustojen yhdistäminen ja hakuominaisuuksien kehittäminen

JYVÄSKYLÄ n. 150 kirjailijaa

Jyväskylällä on suhteellisen suuri kirjailijamäärä ja monipuolinen kirjailijasivusto, josta kirjailijahakemisto on osa. Pilotoinnissa testataan miten onnistuu valmiin kokonaisuuden yhden osan muuttaminen (kirjailijahakemisto Kitkaksi) toiseen muotoon esim. navigointipalkin avulla. Jyväskylällä on myös omakustantajalista.

TURKU

Turun Vaski lähtee pilotoimaan osalla aineistoa, näin saadaan kokemusta suuresta tietokantapohjaisesta toteutuksesta.

JOENSUU

Joensuu ilmoitti kokouksen jälkeen luopuvansa pilottihankkeesta. Kirjastossa on jo alkanut projekti kirjailijasivuston uudistamisesta, projektia tehdään kyllä tiiviissä yhteistyössä Kitkan ja Antti Salmisen kanssa.

ORIGOkirjastot

Kokouksen jälkeen lähetettiin Origokirjastoille kysely sähköpostitse ja pyydettiin ilmoittautumaan pilottihankkeeseen viikon 40 aikana.

Palvelin pilottivaiheessa

Antti Salminen kysyy kirjastot.fi:stä, onko heidän palvelimellaan tilaa testausvaiheen käyttöön.

Pilottivaiheen työtehtävät

 • Siirretään yhteisesti sovittavat hakuehdot/kuvailutiedot eli metatiedot
 • Linkitetään muut kirjailijatiedot
 • Testausta
 • Ohjeet tehdään KirjastoWikiin

Kirjastojen anomukset Opetusministeriölle pilottivaiheen projektirahoitukseen

Kukin pilotiksi lähtevä kirjasto tekee oman anomuksen Opetusministeriölle. Ohjausryhmä laatii anomuksissa käytettäväksi yhteisen perustelun KITKA-projektin puolesta. Kukin kirjasto lisää anomukseen oman työvoimatarpeen mukaisen kirjastokohtaisen perustelun.

Pilottivaiheen aikataulu

Järjestelmän rakentaminen vaatii muutaman kuukauden työn. Opetusministeriön avustuspäätökset tulevat keväällä. Pilotointivaihe sijoittunee alkukesään 2008. Kirjastojen ei tarvitse varustautua testaamaan Kitkaa samanaikaisesti. Käytännössä testausta on helpompi kontrolloida jos kirjastot siirtävät aineistonsa eri aikoina.

Anomus Opetusministeriölle KITKAn kolmosvaiheeseen

Keskusteltiin oman kouluttaja-tiedottajan tarpeellisuudesta. Kouluttaja-tiedottajan ei tarvitsisi olla kokopäiväinen, vaan hän voisi tehdä työtään tarvittaessa. Kouluttaja-tiedottaja voisi osallistua maakuntakirjastokokouksiin tai muihin kirjastojen tapahtumiin. Jos hänen kulunsa olisi katettu projektista, ei vastaanottaville maakuntakirjastoille tulisi enää omia kuluja.

Anotaan rahoitusta:

Projektityöntekijän palkkaan Ohjausryhmän kokouskuluihin Kouluttaja-tiedottajan palkkaan ja matkakuluihin Projektin koordinaattorin korvaukseen

Ehdotus anomukseksi lähetetään sähköpostitse mahdollisimman nopeasti (vko 41) lausuntokierrokselle.

KITKA 3

Mikäli Opetusministeriö myöntää jatkorahoituksen, järjestetään KITKAsta tiedotus- ja mielipiteiden vaihtoseminaari. Ajankohdaksi ehdotettiin kevättä 2009, jolloin Kirjastojen yhteinen kirjallisuuden verkkopalvelu järjestää kaksipäiväisen seminaarin.

Seuraava kokous

Tampereen kaupunginkirjaston mikroluokassa maanantaina 17.12.2007 klo 11 alkaen

KITKA 2 ohjausryhmän kokous 17.12.2007


Paikka: Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto, 1. krs., mikroluokka

Aika: 17.12.2007 klo 11 alkaen

Läsnä:

 • Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjallisuuden verkkopalvelu
 • Eija Kareno, Porvoon kaupunginkirjasto – Itä-Uudenmaan maakuntakirjasto
 • Minna Kanerva, Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto
 • Helena Kokko, Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto
 • Erkki Lounasvuori, Kirjastojen valtakunnalliset verkkopalvelut
 • Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto
 • Jaana Pakarinen, Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto
 • Antti Salminen, KITKA, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Seija Salminen, Joensuun kaupunginkirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
 • Alex Spåre, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjallisuuden verkkopalvelu
 • Virva Soikkeli, KITKA, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, muistio
 • Jukka Uotila, Sanojen aika - Helsingin kaupunginkirjasto
 • Noora Valkonen, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto


Avaus ja KITKA:n tilanne

Koska kokouksessa oli uusia jäseniä Oulusta, Rovaniemeltä ja Sanojen ajasta, Virva Soikkeli kertoi lyhyesti Kitkan kehittymisestä. Antti Salminen antoi selailtavaksi KITKA versio 1.0:n toiminnallisen määrittelyn tämänhetkisen työversion ja kertoi että järjestelmän rakentaminen on osin valmis, osassa on vielä tekemistä.


Valtakunnalliset verkkopalvelut

Erkki Lounasvuori kertoi aluksi verkkopalvelujen viimeisimpiä uutisia tuoden esille käsitteet:


Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu

Alex Spåre kertoi, että tämän syksyn aikana on kierretty lähes kaikissa maakuntakirjastoissa tiedottamassa tulevista kirjallisuuspalveluista.

Yhteistyötä tullaan tekemään Turun ammattikorkeakoulun kanssa projektissa, jossa parikymmentä oppilasta kuvailee noin kolmenkymmenen teokset tiedot. Kuvailuyhteistyötä toivotaan jatkuvaksi ja kiinnostusta vastaavaan on ollut myös Seinäjoella, Oulussa ja Tampereella.


Sanojen aika

Jukka Uotila, Sanojen ajan päätoimittaja, esitteli tämän suomalaisten nykykirjailijoiden verkkopalvelun, joka on perustettu vuonna 2001. Jukka kuvaili Sanojen ajan olevan kuin kirjallisuuslehti verkossa. Todettiin, että yhteistyötä voidaan hyvin jatkaa ja tukea toisiamme kirjailija- ja kaunokirjallisuuspalvelujen kehitystyössä ja yhteisen rajapinnan löytämisessä. Jukan ppt-esitys lähetetään sähköpostin liitteenä ohjausryhmälle.


Miten tästä eteenpäin

Uusi verkkopalvelukuvio, KulttuuriSampo, on tutkimisen arvoinen. KulttuuriSammon valmistuessa päästään tarvittaessa kokeilemaan toimintojen soveltuvuutta Kitka-yhteydessä.


Hajautettu ylläpito

Espoon kaupunginkirjasto on esittänyt kysymyksen, josko kirjailijat itse voisivat päivittää tietojaan ja Antti Salminen kertoi, että teknisesti se on mahdollista. Periaatteesta ja toteuttamisesta tullaan keskustelemaan myöhemmin.


Muut asiat

Sovittiin, että aineistojen siirron valmistelua varten pidetään asiantuntijaryhmän kokous mahdollisimman pian. Kaisa kutsui ryhmän Turkuun ja ensimmäiseen kokoukseen toivottiin otettavan kunkin kirjaston kirjailijasivun syöttöpohjan malli mukaan. Mukana asiantuntijaryhmässä ainakin Kaisa Hypén, Irene Piippola, Hanna Martikainen, Minna Kanerva, Eija Kareno, Jukka Uotila, Antti Salminen ja Virva Soikkeli.


Seuraava kokous

Asiantuntijaryhmän tallennuspohjan suunnittelukokous Turun kaupunginkirjastossa keskiviikkona 23.1.2008 klo 10 alkaen.

Ohjausryhmän seuraava kokous tiistaina 8.4.2008 Tampereen kaupunginkirjaston mikroluokassa klo 11 alkaen. Mukaan pyritään saamaan kaikkien maakuntakirjastojen edustajat.

KITKA 2 asiantuntijaryhmän kokous 23.1.2008


Paikka: Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen maakuntakirjaston neuvotteluhuone

Aika: 23.1.2008 klo 10 – 15

Läsnä:

 • Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjallisuuden verkkopalvelu
 • Minna Kanerva, Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
 • Eija Kareno, Porvoon kaupunginkirjasto - Itä-Uudenmaan maakuntakirjasto
 • Jaana Käki, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto, Origo-kirjastot, Sanojen aika
 • Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
 • Irene Piippola, Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
 • Antti Salminen, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, KITKA
 • Virva Soikkeli, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, muistio
 • Alex Spåre, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjallisuuden verkkopalvelu
 • Jukka Uotila, Sanojen aika - Helsingin kaupunginkirjasto


1. KITKAn ensimmäinen asiantuntijaryhmän kokous avattiin valitsemalla ryhmän vetäjäksi Alex Spåre. Asiantuntijaryhmä valmistelee aineistojen siirtoa varten syöttölomakkeen ja toimii tiiviissä yhteistyössä kirjallisuuden verkkopalvelun kanssa teknisissä ratkaisuissa.

2. Syöttölomakkeen tiedoista käytiin vilkasta keskustelua. Käsittelyn pohjana käytettiin Kitkan ykkösvaiheen hakuelementtiyhteenvetoa, Sanojen ajan syöttölomaketta ja Joensuun uuden kirjailijatietokannan syöttölomaketta.

3. Konkreettisesti saatiin aikaan tiedot, jotka ovat koottuina Antti Salmisen Toiminnallisessa määrittelyssä, versio 4.2.2008.

Dublin Core –muotoinen metadata ei sellaisenaan täydellisesti sovellu henkilöitä koskevaan kuvailuun, mutta ulkoisista järjestelmästä hakevan kannalta hakukohteena ovatkin henkilöistä kertovat artikkelit eivätkä henkilöt itsessään. Sisäisiä ja alun perin tätä palvelua varten suunniteltuja hakuja varten metatietoa täytyy laajentaa monipuolisempien hakujen mahdollistamiseksi. Käytettävä metatietoformaatti on niin kutsuttu sovellusalueprofiili johon on yhdistelty osittain tai kokonaan useiden skeemojen elementtejä. Kitkan tapauksessa tämä tarkoittaa Dublin Corea ja järjestelmän omia lisäelementtejä ja määreitä DC-kenttiin. Laajennettuakin metadataa voidaan tarjota ulkoiseen hakuun, mutta sitä ei voi hyödyntää palveluissa jotka hyödyntävät standardimuotoista metatietoa. Pakolliseksi kentäksi on päädytty määrittämään vain kirjailijan ensisijainen nimi. Kentät voivat toistua.

E Elementti, L Lisämääreet, M Määrittely, K Kommentti, N Nimiavaruus

E Nimi, L Ensisijainen, oikea, M Kirjailijan käyttämä nimi, K -, N dc:title, sovelluskohtaisia määreitä

E Paikka, L Syntymä, kuolema, M Kirjailijan syntymä-, kuolema- tai muu kirjailijaan liittyvä paikka, K -, N dc:coverage (spatial)

E Aika, L Syntymä, kuolema, M Kirjailijan syntymä- tai kuolinaika, K aikaleima, N dc:coverage (temporal)

E Sukupuoli, L -, M Kirjailijan sukupuoli, K M/N, N kitka

E Äidinkieli, L -, M Kirjailijan äidinkieli, K Mahdolliset arvot määritelty esim. RFC4646, N kitka


Muita tietoja joita kirjailijoista on järjestelmässä, mutta joita ei aseteta metatietona haettavaksi vaan osaksi muita vapaatekstimuotoisia kirjailijatietoja ovat ammatti, koulutus ja opinnot. Näiden määrämuotoista tallennusta varten järjestelmässä on valmiita pohjia. Luontevammin suoraan tuotantoon liittyvää metatietoa ei pidetä osana tätä skeemaa. Palkintojen ja apurahojen osalta kysymys mukaan liittämisestä jäi vielä auki. 4. Syöttölomakkeen käsittelyä jatketaan sähköpostitse. Asialistalla oli myös ohjeiden laatiminen, mutta se vaihe siirtyy seuraavaan kokoukseen, kunhan syöttölomaketta on käsitelty pidemmälle.

5. Kirjailijan paikkatiedot voidaan määritellä siten, että maakunta-alue tulee tietoihin automaattisesti. Usealla paikkakunnalla vaikuttaneen kirjailijan tietojen on siirryttävä myös maakuntatasolla.

6. Usealla nimellä esiintyneiden kirjailijoiden tiedot ohjautuvat kaikilla mahdollisilla nimihauilla yhteen kirjailijan perustietoon.

7. Alustavasti keskusteltiin graafisesta ulkoasusta, nopeasta kehityksestä ja uusiutumisvaatimuksista. Antti kertoi että esitystapa on irrotettu omaksi osakseen, joten ulkoasua on mahdollista muuttaa tarvittaessa.

8. Seuraava kokous pidetään Tampereen kaupunginkirjastossa tiistaina 8.4.2008 Kitkan ohjausryhmän kokouksen yhteydessä.

KITKA 2 ohjausryhmän kokous 8.4.2008


Paikka: Tampereen kaupunginkirjaston henkilökunnan luentosali

Aika: 8.4.2008, klo 10 – 14.30


ASIALISTA taustatietoineen

 • Kokouksen avaus
 • Kirjastot.fi:n ajatukset rinnakkaisista verkkopalveluista, Erkki Lounasvuori
 • Kirjallisuuden verkkopalvelun tämän hetken tilanne, Kaisa Hypén ja Alex Spåre
 • Lapin kirjailijat-tietokantahanke, Irene Piippola
 • Keskustelua miten tästä eteenpäin, millä aikataululla


Taustaa

KITKA 1 perustelut

1. Kirjastot kokevat paikallisen omaleimaisuuden säilyttämisen tärkeänä alueellisissa kirjailija-aineistoissa, kirjastojen yhteydet kirjailijoihin ja sivujen paikallisesti toimitettu aineisto antavat lisäarvoa tiedon hakijalle 2. Kirjailija-aineistot pitää saada haettaviksi yhdestä paikasta käyttäen monipuolisia hakuehtoja; kirjailijan nimi, kotipaikka, sukupuoli, tuotannon alkukieli, genret 3. Maakunnallisen omaleimaisuuden säilyttämiseksi aineiston tuotanto on pidettävä hajautettuna 4. Monipuolisten hakumahdollisuuksien takaamiseksi aineistot on kuvailtava yhteiseen metatietokantaan 5. Projektiin pitää saada mukaan kaikki maakuntakirjastot

KITKA 2 toiveet

1. Aineistojen kuvailu toteutetaan yhteisesti sovittavien ominaisuuksien mukaan 2. Monipuoliset hakuominaisuudet 3. Helppokäyttöinen käyttöliittymä, teknisesti varma 4. Edullinen rakentaa ja ylläpitää 5. Paikallisen omaleimaisuuden säilyttäminen 6. Aineiston konfigurointi NELLI-tiedonhakuportaaleissa

DSPACE tarjoaa

1. Tekninen alusta johon kirjailijatiedot voi tallettaa ja josta niitä voi hakea paremmin käsiteltävässä muodossa kuin nykyään, ratkaisuna keskitetty kirjailijatietojärjestelmä 2. Käyttökelpoiset hakumahdollisuudet 3. Joustava käyttäjienhallinta 4. Monipuoliset mahdollisuudet oman ulkoasun muokkaamiseen 5. Kirjallisuuden verkkopalvelun kanssa yhteensopiva 6. Aineistojen siirto kolmella eri tasolla a. kirjailijasivuston vieminen kokonaan KITKAan b. metatietojen syöttäminen KITKAan ja itse kirjailijasivujen säilyttäminen ulkopuolella c. pysyminen omassa erillisessä järjestelmässä joka tukee OAI-PMH-indeksointiprotokollaa, erillinen KITKA-instanssi 7. Dublin Core-pohjainen metatietomalli, XML-pohjaiset teemat joita voidaan määrittää kokoelmakohtaisesti ja valikoida järjestelmässä näytettävät tiedot sekä niiden esitystapa hyvin monipuolisesti, modulaarinen laajennusmahdollisuus

Kirjallisuuden verkkopalvelun ajatuksia

 • Drupal-sisällönhallintajärjestelmä
 • tuodaan myös kirjailijatieto osaksi verkkopalvelua
 • miten jo tehty työ on hyödynnettävissä
 • miten pilotointiin rahoitusta saaneet kirjastot suhtautuvat mahdolliseen aikataulumuutokseen
 • jos tieto tallennetaan yhteen paikkaan verkkopalvelun yhteyteen, onko siihen mahdollista luoda paikallisia näkymiä, jolloin tietyn alueen tietyn kirjaston tuottamat kirjailijasivut profiloituvat omina kokonaisuuksina
 • ontologiat osana annotointijärjestelmää : Nimi/Henkilöontologia; Aika/Aikaontologia; Paikka/Paikkaontologia; Sukupuoli; Kieli/Kieliontologia?; Palkinto/Aikaontologia
 • Pilotoinnin tilanne ja mahdollinen aikataulutus : Jyväskylä OPM, , Rovaniemi OPM, Seinäjoki OPM, Tampere OPM, Vaasa OPM,

Oulu ja Turku ilman erillistä rahoitusta

 • Seuraava kokous


Läsnä:

 • Antti Salminen, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, KITKA
 • Tuula Ala-Hakuni, Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjallisuuden verkkopalvelu
 • Minna Kanerva, Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
 • Eija Kareno, Porvoon kaupunginkirjasto - Itä-Uudenmaan maakuntakirjasto
 • Tuomas Kunttu, Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Jaana Käki, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto
 • Merja Laine, Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
 • Erkki Lounasvuori, kirjastot.fi
 • Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
 • Jaana Märsynaho, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Irene Piippola, Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
 • Hannele Puhtimäki, Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
 • Alex Spåre, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjallisuuden verkkopalvelu
 • Jukka Uotila, Sanojen aika - Helsingin kaupunginkirjasto
 • Virva Soikkeli, Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, KITKA, muistio


Avaus

Kokouksen aluksi Virva Soikkeli kertoi, että juuri tähän kokoukseen oli tarkoitus kutsua kaikkien maakuntakirjastojen edustajat. Viime aikoina on kuitenkin tullut esiin uusia ajatuksia ja sen vuoksi tähän kokoukseen kutsuttiin sellaiset kirjastojen edustajat, jotka ovat osallistuneet joihinkin aikaisempiin Kitka-kokouksiin. Kevään mittaan on tullut yhä selvemmäksi, että yhteistyö kirjallisuuden verkkopalvelun ja kirjastot.fi:n kanssa on yhä konkreettisempaa. Tällä taholla on jo edetty niin, että Alex Spåre kirjallisuuden verkkopalvelusta on valittu Kitkan syöttölomakkeen/annotointialustan suunnittelun asiantuntijaryhmän vetäjäksi. Verrattuna kirjallisuuden verkkopalvelun muihin palvelukomponentteihin Kitka-kirjailijatietokannalla on oma profiilinsa, muodostuuhan se maakuntakirjastoissa jo tuotetuista alueellisesti painottuneista kirjailijatiedoista. Kitkan toteuttamistekniikaksi on valikoitunut DSpace, mutta mm. semanttisen webin kehittymisen vuoksi on tässä vaiheessa aiheellista tehdä arvio DSpacen ja kirjallisuuden verkkopalvelun Drupalin ominaisuuksien välillä, pyritäänhän rinnakkaisissa verkkopalveluissa mahdollisimman joustavaan ratkaisuun kokonaisuuden kannalta. Kitkan ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä jatkavat tässä projektin kolmosvaiheessa toimintaansa, mutta yhä tiiviimmässä yhteistyössä kirjallisuuden verkkopalvelun ja kirjastot.fi:n kanssa pyrkien kaikkia tyydyttäviin ratkaisuihin. Tavoitteena on edelleen jo olemassa olevan luotettavan ja monipuolisen kirjallisuus- ja kirjailijatiedon saavutettavuuden ja käytön lisääminen ja kirjastojen ydinosaamisalueiden tuominen nykyaikaisiin verkkopalveluihin.


Kirjastot.fi

Erkki Lounasvuori kertoi kirjastot.fi:n ajatuksista ja palveluista, jotka lähiaikoina tulevat testausvaiheeseen. Semanttinen web ja ontologiat ovat kaiken taustalla. Käsitteistä ja tekniikoista MashUp, Leijuke, Ajax ja Kaunokki-ontologia tulivat esille. Kysy kirjastonhoitajalta- ja KulttuuriSampo-verkkopalveluiden versiot valmistunevat piakkoin. Teosrekisterin metatietoskeemaa ollaan luomassa ja se valmistunee ensi syksynä. Teknillinen korkeakoulu TKK on mukana suunnittelussa. Kitkaan ajatukset liittyvät mm. siten, että kirjailijan nimitieto kiinnittyy henkilöontologiaan, aika aikaontologiaan, paikka paikkaontologiaan ja kieli kieliontologiaan ja näin saadaan kirjailijoiden tiedot mukaan semanttiseen webiin. Yksinkertaisesta hausta päästään fasettien kautta tarkastelemaan eri näkökulmia ja ontologioiden avulla varmistetaan että haetut tiedot liittyvät asiayhteyteen.


Kirjallisuuden verkkopalvelu

Osa kirjallisuuden verkkopalvelun tilanteesta tuli esille jo edellisessä yhteydessä, mutta Alex Spåre esitteli vielä kirjallisuuden verkkopalvelun Metadataskeemaa ja sen ominaisuuksia. Erityisesti hän avasi mm. kentät Lisämääre, joka on tiiviimmin sidottu yhteyteen kuin ketjuttaminen; Kokoomateokset, on osa/sisältää; Suosittelut/Sukulaisteokset; Kansikuva, asiasanat/vapaa kuvaus; Haku sivumäärällä.


Lapin kirjailijat

Irene Piippola kertoi Lapin kirjailijat-hankkeesta. Tavoitteena on kirjailijatietokannan rakentaminen tulevan teosrekisterin yhteyteen ja vanhojen html-sivujen korvaaminen. 200 kirjailijatietoon sisältyy sekä kirjailijarekisteri että omakustantajat. Rovaniemi odottaa suunnittelussa kunnes yhteinen tallennuslomake on valmistunut. Tarkoitus on saada mukaan myös saamenkielellä referoitua tekstiä.


Jatkotyöskentely

KITKAn ohjausryhmä on aikaisemmin hyväksynyt tekniseksi ratkaisuksi DSpace digitaalisen arkistoinnin järjestelmän ja DSpace Manakin-käyttöliitymätyökalun. Nyt arviointiin tuleva kirjallisuuden verkkopalvelussa ja nuorten verkkopalvelu Sivupiiri.fi:ssä käytetty Drupal eroaa siinä, että se on julkaisu- tai sisällönhallintajärjestelmä ja sitä käytetään toisen ohjelman päällä. Kitkan ja kirjallisuuden verkkopalvelun yhteydessä sitä käytetään Teknillisen korkeakoulun rakentaman tietokantaohjelman päällä. DSpacen Kitkaan soveltuvien ominaisuuksien toivottiin säilyvän vaikka toteutettavaksi valittaisiin Drupal. Esimerkiksi Kitkaan liittyminen kolmella eri tasolla halutaan säilyttää. Toisaalta saumaton toimiminen kirjallisuuden verkkopalvelussa vaatii sen, että jos toteutettavaksi valitaan arvioinnin jälkeen kuitenkin DSpace, niin ontologioiden on toimittava puolestaan siinä. TKK:n kehitystyö on vielä niin kesken, että aikataulusta ei tiedetä sanoa tässä vaiheessa tarkempaa.


Seuraavia ajatuksia tuli esille keskustelussa:

 • miten rekisteröidään esim. näytelmäkirjailijat, joilla ei ole painettua tekstiä
 • miten/mihin kuvaillaan muut kuin Kitkaan kuuluvat kirjailijat
 • voiko Pakkalaan tehtyjä tiivistelmiä hyödyntää Kitkassa
 • Kitkan pilotoinnin yhteydessä kuvailtaisiin myös teoksia mahdollisuuksien mukaan
 • ontologiat ovat tulevaisuutta ja ontologioiden toimiminen on tärkeä ominaisuus Kitkassa
 • Kirjailijatietokannalle on tehtävä rekisteriseloste.
 • Antti Salminen osallistuu 10.4.2008 kirjallisuuden verkkopalvelun skeema-kokoukseen.
 • Kun annotointialustan valmistelu etenee, Alex Spåre kutsuu Kitkan asiantuntijaryhmän koolle.
 • Kun Antti Salminen on saanut DSpacen ja Drupalin vertailun tehtyä kutsutaan Kitkan ohjausryhmä koolle miettimään ominaisuuksia. Sen jälkeen kaikki maakuntakirjastot kutsutaan yhteiseen kokoukseen ja suunnitellaan pilotoinnin aikataulua.


 • Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

KITKA 2 - projektin väliraportti


http://walibra.vaasa.fi/kitka/


KITKA-hankkeen tilanne elokuussa 2008

KITKA 1-2-3 Valtakunnallisen kirjailijatietokannan perustamisen tilanne Pallas-konsortion kokoukseen 25.8.2008


TAUSTAA

KITKAn väliraportti valmistui lokakuussa 2007 ja se toimitettiin syksyn Pallas-konsortion kokoukseen.

Opetusministeriö myönsi 30 000 euroa KITKA-kirjailijatietokannan perustamiseen eli projektin kolmosvaiheeseen sekä erinäisiä summia piloteiksi lupautuneille kirjastoille, selvitykset 31.12.2009 mennessä. Kakkosvaiheessa ohjausryhmä oli hyväksynyt toteutettavaksi tekniikaksi DSpace-digitaalisen arkistoinnin julkaisujärjestelmän ja projekti oli etenemässä aineistojen siirron testausvaiheeseen. Kevät 2008 toi mukanaan arviointivaiheen, koska SW, semanttinen web alkoi konkretisoitumaan mm. KulttuuriSampona. KITKAn ohjaus- ja asiantuntijaryhmät kokoontuivat Tampereella 8.4.2008 peräti 16 osallistujan voimin ja heille esiteltiin uusia semanttisen webin ajatuksia ja ontologiaominaisuuksia, joita haluttiin hyödyntää myös KITKAssa kaunokirjallisuuden verkkopalvelun tavoin. Yksi ajatus oli, että yhä tiiviimpi yhteistyö kaunokirjallisuuden verkkopalvelun/SW:n kanssa tuo parhaimmillaan mukanaan KITKAn laajenemisen maakuntakirjastojen paikalliskirjailijoiden tietokannasta valtakunnalliseksi kirjailijaontologiaksi. Tai että alun perin vain vuosilukuina aikakauteen määritelty KITKA-kirjailijan elinaika liittyykin laajemmin aikaontologian kautta muihin saman ajan tapahtumiin (Agricolan aikajana). Rinnakkaisissa kirjallisuus- ja kirjailijaverkkopalveluissa pyritään mahdollisimman joustaviin ratkaisuihin kokonaisuuden kannalta.

Kevään ja kesän aikana Antti Salminen on arvioinut kirjallisuuden verkkopalvelussa käytettävän Drupal-sisällönhallintajärjestelmän ominaisuuksia, miten ne soveltuvat KITKAn tarpeisiin.

Teknillinen korkeakoulu TKK rakentaa Drupalin vaatiman kannan ja KITKAn osalta se on saanut testauskäyttöön Joensuun Latvavesiltä, Sanojen ajan, Oulun Pakkala- ja Turun Vaski-kirjailijatietokantojen dumpit.

TAVOITTEITA JA UHKIA

o käytännössä on mahdotonta estää kirjastoja valmistelemasta rinnalla uusia kaunokirjallisuuteen liittyvä hankkeita, niissä saattaa olla takanaan jo monien vuosien valmistelut ja myönnetyt avustukset

o KITKA ei valmistuessaan syrjäytä mitään jo olemassa olevaa ellei kirjasto itse sitä toivo esimerkiksi tekniikaltaan vanhentuneiden kirjailijasivujen yhteydessä

o on erinomaista, että kirjastot uusivat kirjailijasivujaan, mutta valtakunnallista haettavuutta ei yksittäisillä sivustoilla saavuteta

o KITKAn ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä jatkavat tässä projektin kolmosvaiheessa toimintaansa, mutta yhä tiiviimmässä yhteistyössä kaunokirjallisuuden verkkopalvelun, TKK:n ja kirjastot.fi:n kanssa pyrkien kaikkia tyydyttäviin ratkaisuihin

o yhä läheisempi yhteistyö estää päällekkäistöiden tekemisen

o tiivis kommunikointi verkkopalvelujen välillä mahdollistaa uudelleenarvioinnit nyt kehittelyvaiheessa ja parhaimmassa tapauksessa varmistaa hyvin toimivat palvelut julkaisuvaiheessa, seuraava VM/TM-ydinryhmän kokous on 4.9., laajempi ideointiryhmän kokous 26.9.2008

o verrattuna kaunokirjallisuuden verkkopalvelun muihin palvelukomponentteihin KITKAlla on oma profiilinsa, muodostuuhan se maakuntakirjastoissa jo tuotetuista alueellisesti painottuneista kirjailijatiedoista ja KITKAn osalta halutaan edelleen säilyttää kirjailijatiedon alueellinen ote

o KITKAlla on oma profiilinsa myös verrattuna Sanojen aikaan ja hyvässä sovussa ollaan tekemässä rinnakkaista kirjailijapalvelua

o Sanojen ajassa on tällä hetkellä alle 400 nykykirjailijan tiedot

o KITKAssa oli kesällä 2007 yli 3200 kirjailijan tiedot ja on oletettavaa että määrä tulee kasvamaan kun kirjailijatietoja päivitetään aineistojen siirtovaiheessa

KITKAn ja kaunokirjallisuuden verkkopalvelun tavoitteena on edelleen kirjastojen ydinosaamisalueiden tuominen nykyaikaisiin verkkopalveluihin ja jo olemassa olevan luotettavan ja monipuolisen kirjallisuus- ja kirjailijatiedon saavutettavuuden ja käytön lisääminen.


KITKA-PROJEKTIN TEKNISEN ARVIOINNIN TOTEUTTAJAN ANTTI SALMISEN TILANNEKATSAUS


”Kitkan DRUPAL-edustan toteutuksessa alusta on osoittautunut hyvin tarkoitukseen sopivaksi. Edustan ydintoiminnallisuuteen tarvittavat ratkaisut on löydetty ja toteutettu prototyyppiasteella. Vielä toiminnallisuuden puolella täytyy kuitenkin toteuttaa joitain puuttuvia osa-alueita, hioa jo paikallaan olevaa toiminnallisuutta ja luoda edustan ja hakumoottorin yhteenliittymä.

Käytännössä DRUPALin modulaarisen arkkitehtuurin ansiosta tämä on pääosin sopivien laajennusmoduulien etsimistä määrittelyjen perusteella ja tarvittaessa niiden muuntelua tai kokonaan uusien moduulien etsimistä.

Käyttöliittymän ja oletuksena tarjottavan graafisen ulkoasun suunnittelu on edennyt ja näyttää jo hyvältä vaikkakin on vielä keskeneräinen.

Kitkalle tehtävällä teemalla saadaan käyttöliittymä joka sopii erityisesti sen tarpeisiin, ei näytä samalta kuin kaikki muut CMS -pohjaiset sivustot ja toimii hyvänä perustana muille yksittäisille kirjailijasivustoille kehitettäville teemoille.

DRUPAL on ollut nopeasti kehitettävä ja hyvin tarkoitukseen soveltuva alusta edustan rakentamiseen ja vaikka paljon vielä onkin tehtävää, niin toteutus on nyt jo pitkällä.”


OPM on myöntänyt avustuksia KITKAn pilotointiin. (JYM, RM, SM, TAM, VM). Otamme yhteyttä pilottikirjastoihin kunhan KITKAn toimintaympäristö on pystytetty testauskuntoon.

Tällä hetkellä on menossa erittäin mielenkiintoinen harppaus kohti yhteisöllistä kulttuuriverkkopalvelua, jota tehdään kirjastolähtöisesti ja asiakkaiden tarpeisiin, keskittyen kaunokirjallisuuteen ja paikalliskirjailijoihin, hakien ja tarjoten yhteistyötä sekä muiden kirjallisuus- ja verkkopalvelujen että KulttuuriSammon kanssa.


KITKA-projektikoordinaattori Virva Soikkeli Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto virva.soikkeli@vaasa.fi, 06 325 3536

KITKA 2 - projektin loppuraportti


http://walibra.vaasa.fi/e-palvelut/kitka/